ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ดาวน์โหลด

แผ่นพับเพื่อให้หน่วยงาน Print สำหรับเผยแพร่แก่ข้าราชการ ผู้บริจาคผู้มีผลงานความดีความชอบ และผู้สนใจที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เหรียญจักรพรรดิมาลา

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายแล […]

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ที่ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสร […]

สธ 0208.07/ว 1475 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สธ 0208.07/ว 1475 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ระเบี […]

การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเพิ่มเติม

การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเพิ่มเ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2562 เพิ่มเติม

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประ […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี 2562 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภายใต้

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2562

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายแล […]

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ที่ […]

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 (ส่วนกลาง)

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรร […]

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ที่ สธ 0208.07/ว 2125 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ที่ สธ 0208 […]

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา ที่ สธ 0208.07/ว 3029 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา […]

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่อ […]

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 2951 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด […]

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 2596 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย […]

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 1774 ลว. 10 พฤษภาคม 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 1746 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 ด่ว […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 เพิ่มเติม

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสร […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สธ 0208.07/ว 691 ลง วันที่ 5 มีนาคม 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี ที่ สธ 0208.07/ว 366 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสร […]