การเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน ได้ บรรจุเข้ารับราชการ จากบัญชี สป.