กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง

การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562

หนังสือสป.ที่ สธ 0208.06/ว 3874 ลว. 13 ธ.ค.2561 เรื่อง […]

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)  &nbs […]

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4137/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้ฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ […]

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ว 3730 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้

สธ 0208.06/ว 3730 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราช […]

ว 3623 ลว.31 ต.ค.61 เรื่องย้ายข้าราชการ

ว 3623 ลว.31 ต.ค.61 เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย

ย้ายข้าราชการและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป)

คำสั่งย้ายข้าราชการและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแท […]

ย้ายข้าราชการและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป)

This content is restricted to site members. If you are […]

ว 3396 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 33 […]

คำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 30 […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีแ […]

ว 3173 ลว.14 ส.ค.61 บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561

ว 3173 ลว.14 ส.ค.61 บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภส […]

ว 3026 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือ สป. ที่ สธ 0208.06/ว 3026 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2 […]

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ

>>  วาระการย้าย 1 สิงหาคม 2561 

คำสั่งย้าย-ปฏิบัติราชการ (รอบ 1 สิงหาคม 2561)

This content is restricted to site members. If you are […]

ว 2919 ลว.17 ก.ค.2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 (รอบที่ 3)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 29 […]

ว 17679 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561

บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 หนังสือส […]

ที่ สธ 0208.06/ว 2711 ลงวันที่ 26 มิ.ย.61 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญา ปี 2561

ที่ สธ 0208.06/ว 2711 ลงวันที่ 26 มิ.ย.61 เรื่อง บรรจุแ […]

รายชื่อผู้ยื่นขอย้ายออนไลน์

>>  วาระการย้าย 1 สิงหาคม 2561 

คำสั่งบรรจุ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

This content is restricted to site members. If you are […]

สธ 0208.06/13597 ลว. 30 พ.ค.2561 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/1359 […]

คำสั่งย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ประจำปี 2561

คำสั่งย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ประจ […]

แนวทางการบรรจุุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ ปี 2561

>>>แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ แล […]

คำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติราชการจริง

คำสั่งย้ายตัดโอนตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติราชก […]

คำสั่งย้ายตัดตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง

This content is restricted to site members. If you are […]

ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร หมุนเวียน ปี 2560)

ว 1184 ลว. 2 เม.ย. 61 เรื่องย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งแพทย์ […]

คำสั่งย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

This content is restricted to site members. If you are […]

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

>>  หนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนรอบการย้าย >>  ห […]

การย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์)

>> หนังสือแจ้งเวียนการย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบั […]

ประกาศผลการพิจารณาการย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (รอบที่ 2)

   

รายชื่อย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รอบที่ 2

สายงานแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ข้อมูล ณ วันท […]

รายชื่อย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รอบที่ 1

สายงานแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 ข้อมูล ณ วัน […]

ประกาศผลการพิจารณาการย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (รอบที่ 1)

ย้ายแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2560

ย้ายแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2560

ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งย้ายแพทย์ประจำบ้าน

This content is restricted to site members. If you are […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีแ […]

คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ

This content is restricted to site members. If you are […]

คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ (รอบ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

This content is restricted to site members. If you are […]

คำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ (รอบ 1 ธันวาคม 2560)

This content is restricted to site members. If you are […]

คำสั่งปฏิบัติราชการ (เพิ่มพูนทักษะ)

This content is restricted to site members. If you are […]

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ยื่นขอย้าย

         

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งน […]

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561

ว 149 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หลักเ […]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้ฯ

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่ง

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560 (ปรับปรุงฐานข้อมูล)

ว 3942 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560