กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ HRSS

ข่าวรับสมัคร HRSS

เกี่ยวกับเรา HRSS

**อยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหา**

ทีมงาน HRSS

**อยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหา**

พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ

ประกอบด้วย งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงาน และงานพัฒนาบุคลากร

ข่าวสาร HRSS

**อยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหา** 

รับสมัคร HiPPS รุ่น 14

วันนี้ ถึง 25 เม.ย. 2561

ดาวน์โหลด HRSS

**อยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหา**

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือเวียน แบบฟอร์ม และข้อมูลต่าง ๆ จาก HRSS ได้ที่นี่

กิจกรรม HRSS ที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 5105 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1344, 0 2590 1348 email: hrmd.strategy@gmail.com

Copyright © 2018 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.