กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานแพทย์

ว 3779 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด (ยกเว้นสายงานนิติกร)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ สายงานพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลงา […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการส […]

แก้ไขแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (สธ 0205.08/ว 448 ลว. 9 ก.พ. 61)

ผลงานนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพและวิทยาจารย์ (ด้านการสอน) ที่เขตสุขภาพ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพและวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)

สรรหากรรมการสายงานพยาบาลวิชาชีพและวิทยาจารย์ (ด้านการสอ […]

โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) […]

สธ 0208.08/ว 448 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (เพิ่มเติม)

ประเมินนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ สายงานทันตแพทย์ เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 สายงาน

โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 10-24 ม.ค. 61

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำ […]