กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก

Font Awesome Icons
  • หน้าแรก
  • ระบบพนักงานราชการ
  • ระบบลูกจ้างประจำ
  • ระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  • ระบบลูกจ้างชั่วคราว
  • ระบบ HROPS
  • ถาม - ตอบ

HR SPIRIT กอง บค.

สื่อประชาสัมพันธ์กองทุน กสล.พกส.

Highlight

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ รอบที่2

ข่าวเด่น

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 526 เรื่อง การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีมีเหตุพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกลิงก์ด้านล่าง เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ […]

ที่ สธ 0208.04/ว 540 ลว.20 สิงหาคม 62 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1,5,6,7,8,12

ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

location

เลขที่ 88/20 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

telephone

งานบริหารลูกจ้าง,พนักงานราชการ 0 2590 1349 ,1350 งานบริหาร พกส. 0 590 2081 ,2082

email

PSK.MOPH@GMAIL.COM

Copyright © 2018 กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.