กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 30 อัตรา […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส […]

ประกาศขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขยายเวลารับย […]

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต […]

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์ รับโอน รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน  1 […]

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี […]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายแล […]

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับย้าย รับโอน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ จำนวน  1 ตำแหน […]

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน  1 ตำแห […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการพิเศษ,พนักงานราชการศักยภาพสูง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1.รับสม […]

กรมชลประทาน รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 46 อัตรา ตำแหน […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  1 ตำแหน่ง สามาร […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ […]

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตั้งแต่บ […]

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ / ชำนาญการ  1 ตำแหน่ง […]

สธ 0208.05/ว 3734 ลว. 22 พ.ย.61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สธ 0208.05/ว 3734 ลว. 22 พ.ย.61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำ […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ […]

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับโอน รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ   1 ตำแหน […]

ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการหลายตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับย้าย/รับโอนข้าราชก […]

ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับย้าย/รับโ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุนและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

จำนวน 11 ตำแหน่ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัครคัดเลือ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบดำเนินงาน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 […]

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำน […]

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน […]

ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับย้า […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯเป็นพนักงานสายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบ […]

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 17 ตำแหน่ง 227 อัตรา และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) จ […]

ประกาศรับโอน/รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  กรมการแพทย์ รับโอ […]

ประกาศรับโอน/รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ รับโอน […]

ประกาศรับโอน/รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ รับโอน/รับย้ายข้าร […]

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบลงทุนและงบดำเนินงาน

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำป […]

ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน หนังสือ ที่ สธ 0208.10/ว 3455 ลว. 3 กันยายน 2561

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบดำเนินงาน

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง  เ […]

ว 555 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงกา […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (งบลงทุน)

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256 […]

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา […]

ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0208.05/ว 1362 ลว. 20 เมษายน 2561 เร […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ที่ สธ 0208.01/893  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 รายงานผลการจ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ของงบดำเนินงาน

ที่ สธ 0208.01/881 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายงานผลตามแ […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0208.05/ว 1052 ลว. 25 มีนาคม 2561 เร […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบสขร.1)

ที่ สธ 0208.01/718  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ขอรายงานผลกา […]

ว 562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำรวจข้อมูลความต้องการ และและยืนยันข้อมูลแพทย์

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ […]

แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 20 /2561 […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]