กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธ […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแห […]

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารด้านวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตั้ง […]

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างปรั […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0002/จ5-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับโอน รับย้าย

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วัน […]

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน รับย้าย

ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ /ชำนาญการ  จำนว […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแห […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงา […]

กรมสุขภาพจิต รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตำแหน่ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบดำเนินงาน (ไตรมาส 2)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ […]

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน

ตำแหน่ง เศษฐกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ  จำนวน  7 อัตรา ตำแ […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ตั้ง […]

สถาบันการต่างประเทศเทวะวโรปการ ขอส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เมษายน – ธันวาคม 2562

สถาบันการต่างประเทศเทวะวโรปการ ขอส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอ […]

สำนักงานศาลยุติธรรม รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประเภทอำนวยการ  ระดับต้ […]

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตั้งแต่ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

ตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต […]

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 […]

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ระดับชำนาญการ / ชำนา […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริม […]

สถาบันประสาทวิทยา รับโอน รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตั้ […]

โรงพยาบาลเลิดสิน รับโอน รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน […]

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 9  ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแห […]

สถาบันนิติวิทยาวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา […]

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ ตั้งแ […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนิ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส2)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ […]

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผู้ชนะการเสนอร […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1 รายการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ประกาศผู้ชนะ […]

โรงพยาบาลสระบุรี รับโอน รับย้าย

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ต […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับย้าย รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ  […]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำน […]

โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

ตำแหน่ง  นายแพทย์ด้านศัลยกรรม ด้านโสต ศอ นาสิก และด้านจ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สรข.1)

ที่ สธ 0208.01/594   ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2562 เรื่ […]

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ […]

โครงการ ปรับปรุงสำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะก […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเด่น จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัค […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบร […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุ […]

โรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับย้าย รับโอน

โรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความ […]

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้ […]

รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลรัตภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลรัตภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับย้าย/ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกข […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี รับ […]

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1 […]

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแห […]

รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ รับโอน/รับย้าย ข้าราช […]

ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรว […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส 1)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

สธ 0208.05/ว 3734 ลว. 22 พ.ย.61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สธ 0208.05/ว 3734 ลว. 22 พ.ย.61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุนและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบดำเนินงาน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 […]

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบลงทุนและงบดำเนินงาน

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำป […]

ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน หนังสือ ที่ สธ 0208.10/ว 3455 ลว. 3 กันยายน 2561

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบดำเนินงาน

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง  เ […]

ว 555 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงกา […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (งบลงทุน)

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256 […]

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา […]

ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0208.05/ว 1362 ลว. 20 เมษายน 2561 เร […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ที่ สธ 0208.01/893  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 รายงานผลการจ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ของงบดำเนินงาน

ที่ สธ 0208.01/881 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายงานผลตามแ […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0208.05/ว 1052 ลว. 25 มีนาคม 2561 เร […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบสขร.1)

ที่ สธ 0208.01/718  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ขอรายงานผลกา […]

ว 562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำรวจข้อมูลความต้องการ และและยืนยันข้อมูลแพทย์

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ […]

แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 20 /2561 […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]