ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HROPS)

Download (PDF, 2.18MB)

คลิกที่นี่ ดาวโหลดเอกสาร