สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเลขานุการ 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1704 ในเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2560

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด