สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ
ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กันยายน 2560

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด