ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ)

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 1