ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2560ฯ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (รายชื่อส่วนภูมิภาค)

รายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 1 พค 61 (เขต1-12)

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้เท่านั้น