เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

เรียน

อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข

และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คลิ๊กดูรายละเอียด 

หนังสือ ที่ สธ 0208.10/ว 217 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

 

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด , ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด 

หนังสือ ที่ สธ 0208.10/ว 1250 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

ใบสมัคร