ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 80 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 23-27 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือก