โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 23-27 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือก