วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ (ด้านการสอน) 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ WWW.bcnsutar.ac.th

ดูรายละเอียด