โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือก