แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพและวิทยาจารย์ (ด้านการสอน) ที่เขตสุขภาพ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด