โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ

คลิกอ่านรายละเอียด