โรงพยาบาลน่าน ขยายเวลารับย้าย / รับโอน ตำแหน่งนักโภชนาการ

โรงพยาบาลน่าน ขยายเวลารับย้าย / รับโอน

ตำแหน่งนักโภชนาการ  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่