รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานรัฐมนตรี
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่