ขยายเวลารับย้ายและรับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ขยายเวลารับย้ายและรับโอนข้าราชการ
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
โดยขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่