รับโอนข้าราชการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รับโอนข้าราชการ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฝ่ายคลัง จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่