รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว 
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอโอนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่