ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ แบบฟอร์มใบขอย้าย แบบฟอร์มใบขอโอน