รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่