ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อน

ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561

 

รายละเอียด click

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561