โรงพยาบาลเชียงคำ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

โรงพยาบาลเชียงคำ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2561

ดูรายละเอียด