กรมการแพทย์ รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมการแพทย์รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
จำนวน 55 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียด