ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

IMG_20180222_0005