สธ 0208.08/ว 448 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (เพิ่มเติม)

ประเมินนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก