สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ

*โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย*