รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ 
รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
2.ตำแหน่งเภสัชกร ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือ เภสัชกรรมการผลิต ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
ซึ่งทั้ง 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด