รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน

กรมชลประทาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ
จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 368 อัตรา
และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 13 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด