รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
จำนวน 4 หน่วยตำแหน่ง รวมจำนวน 4 อัตรา
ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด