รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลชุมแพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลชุมแพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด