รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
รับย้ายข้าราชการ  ตำแหน่งนายแพทย์
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
สาขารังสีวิทยา/รังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด