รับย้าย/รับโอนข้าราชการ กรมอนามัย

กรมอนามัย 
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
โดยมีรายระเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ดังนี้
1.ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ื 5 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด