รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สังกัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 6 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด