รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดที่นี่