รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดที่นี่