กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562