ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ จำนวน 2 ตำแหน่ง

Download (PDF, 639KB)