ที่ สธ 0208.08/ ว 2370 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

Download (PDF, 3.55MB)