ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านหมี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี