รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลเซกา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

Download (PDF, 1.53MB)