โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562