สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562