สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562