เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด !!!

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.09/ว 2345 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  พะเยา  ลำปาง  ลำพูน  น่าน  เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  สุโขทัย  นครสวรรค์  ปทุมธานี  ลพบุรี  พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  นครนายก  สระบุรี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  จันทบุรี  สระแก้ว  ชลบุรี  มหาสารคาม  อุดรธานี  นครราชสีมา  สุรินทร์  บึงกาฬ  ยโสธร  มุกดาหาร  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  กระบี่  ภูเก็ต  พัทลุง  ปัตตานี  ตรัง  นราธิวาส